• Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne, 54-107 Wrocław, ul. Maślicka 8a
  • 71/ 750 38 66

Walne zebranie

Zarząd Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego uprzejmie zawiadamia, że na podstawie §3 Rozdziału IV Statutu DTM zwołuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
Głównym celem zebrania jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2016 oraz Jubileusz naszego Towarzystwa.
Zebranie odbędzie się dnia 03. czerwca 2017 r. (sobota)
o godz. 10.00 w I terminie, a o godz. 10.30 w II terminie
w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu pl. Kościuszki 9.
Przypominam o statutowym obowiązku uregulowania składek członkowskich.

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam
Prezes

Maria Zawartko