• Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne, 54-107 Wrocław, ul. Maślicka 8a
  • 71/ 750 38 66

WSZYSTKO GRA – szkolne orkiestry dęte

WSZYSTKO GRA - szkolne orkiestry dęte


tlo_fb_1

„Wszystko gra” to nowatorski projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży wrocławskich szkół, polegający na prowadzeniu szkolnych orkiestr dętych.

Nauka gry na instrumencie łączy elementy indywidualnego rozwoju umiejętności gry na instrumencie ze współdziałaniem w ramach sekcji instrumentalnych oraz całej orkiestry.

Projekt "Wszystko gra" jest prowadzony przez młodą, ambitną i doświadczoną kadrę instruktorów-muzyków koncertujących i przeznaczony dla 13-18-latków w różnych szkołach Wrocławia.

Historia projektu:

Projekt rozpoczął się w 2015 r. z inicjatywy wrocławskiego muzyka i pedagoga Władysława Kosendiaka, który wraz z pierwszymi instruktorami Piotrem Damasiewiczem stworzyli główne założenia programowe. Przedstawiona wizja znalazła uznanie w Dolnośląskim Towarzystwie Muzycznym, które stanowi bazę nie tylko organizacyjną i finansową projektu, ale często okazuje się nieocenionym wsparciem merytorycznym i logistycznym.

Każda orkiestra składa się z kilku grup, w ramach których instruktorzy-muzycy kształcą gry na konkretnym instrumencie.

Aktualności:

https://www.facebook.com/szkolne.orkiestry.dete.we.wroclawiu/

O nas w mediach:

  1. http://wroclife.pl/czas-wolny/wszystko-gra-czyli-szkolne-orkiestry
  2. http://wroclaw.tvp.pl/22993980/08122015
  3. https://www.facebook.com/WroclawskiGoscNiedzielny/videos/1702688646463762/
  4. https://wroclaw.gosc.pl/gal/pokaz/4795560.Orkiestra-Policyjna-dla-Salezu/5#gt

Koordynator projektu: Władysław Kosendiak

Kontakt: wkosendiak2@gmail.com, 509-94-11-04

 jubileusz_wszystko_gra_fot_karolina_jankowska-2

Szefowie orkiestr:

Szkoła Podstawowa nr 5: Piotr Jaroński

Szkoła Podstawowa nr 71: Marta Mrzygłód

Zespół Szkół Salezjańskich: Ewelina Dąbrowska

Instruktorzy:

Trąbki:

Dominik Gawroński (SP nr 5)

Saksofony:

Tomasz Wendt (SP nr 5)

Patrycja Polańska (ZS Salezjańskich)

Berenika Wojnar (SP nr 71)

Klarnety:

Filip Jarmuszczak (SP nr 5 i 71)

Kamil Podlejski - ZS Salezjańskich

Flety poprzeczne:

Monika Winczewska (SP nr 5 i 71)

Ewelina Dąbrowska (ZS Salezjańskich)

Sakshorny:

Radosław Wochal (SP nr 71 i ZS Salezjańskich)

Waltornie (SP nr 5):

Czesław Czopka (SP nr 5)

Sekcja instrumentów perkusyjnych:

Aleksandra Gołaj (SP nr 5)

Magdalena Włuczkowska (SP nr 71)

Marek Niedzielski (ZS Salezjańskich)


 

Nasza działalność jest możliwa dzięki wsparciu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Wrocław oraz wsparciu indywidualnych darczyńców.

 -------

Środki MKiDN to wsparcie projektu oraz zakup instrumentów.

mkidn-logo

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

-------

Środki Gminy Wrocław to dofinansowanie zajęć z najlepszymi instruktorami.

WROCLAWPARTNER

„Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wrocław” (www.wroclaw.pl)

-------

Fundusze indywidualnych darczyńców i sponsorów wspierają bieżącą działalność oraz wspierają zakup nowych instrumentów.


wg_g_2

Aktualne orkiestry we Wrocławiu:

 

wg_sp5

Szkolna orkiestra w SP nr 5 – Piotr Jaroński

Sekcja perkusji – Aleksandra Gołaj: piątek – 13:50

Trąbki – Dominik Gawroński – środa 15:30

Klarnety – Filip Jarmuszczak – piątek 15:30

Saksofony – Tomasz Wendt – piątek 14:35

Flety poprzeczne – Monika Wińczewska – piątek 14:30

Waltornie – Czesław Czopka – wtorek 14:00

Próba orkiestry - poniedziałek

wg_sp71

Szkolna orkiestra dęta w SP 71 – Marta Mrzygłód

Sekcja perkusji: Magdalena Włuczkowska:

Trąbki – Dominik Gawroński– środa 16:00

Klarnety – Filip Jarmuszczak – środa 14:30

Saksofony – Berenika Wojnar – piątek 15:50

Sakshorny – Radosław Wochal -

Flety poprzeczne – Monika Wińczewska – piątek 14:30

Próba orkiestry - środa

wg_spzss

Szkolna orkiestra dęta w Zespole Szkół Salezjańskich – Ewelina Dąbrowska

Trąbki – Dominik Gawroński – piątek 12:30

Flety poprzeczne – Ewelina Dąbrowska – poniedziałek 13:00

Sakshorny – Radosław Wochal –

Saksofony – Patrycja Polańska - środa

Klarnety - Kamil Podlejski -

Próba orkiestry - czwartek