• Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne, 54-107 Wrocław, ul. Maślicka 8a
  • 71/ 750 38 66

WSZYSTKO GRA – szkolne orkiestry dęte

WSZYSTKO GRA - szkolne orkiestry dęte


tlo_fb_1

Z wielką radością i nadziejami Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne ze swoim sztandarowym projektem Wszystko Gra dołącza do społeczności współtworzącej pilotaż programu #GrajmywSzkole. Szkolne orkiestry dęte, jako jeden z priorytetów projektu, obok części chóralnej i pracowni muzycznych są propozycją uatrakcyjnienia dostępu do aktywnej formy edukacji muzycznej w Polskich szkołach. Celem tej części pilotażu jest zaprezentowanie modelu szkolnej orkiestry dętej na etapie szkoły podstawowej, stworzenie materiałów dydaktycznych dedykowanych według założeń modelu, przedstawienie propozycji rozwoju projektu o model orkiestry w szkołach drugiego stopnia.

Prezentowany model szkolnej orkiestry dętej jest wynikiem doświadczeń płynących z programu Wszystko Gra oraz z konsultacji prowadzonych w ramach pilotażu. Głównymi walorami tego wzoru są sposoby wprowadzania w życie wartości, którymi kierujemy się od początku powstania projektu, czyli przede wszystkim aktywnego muzykowania dzieci i młodzieży szkolnej, przystępności, radości ze wspólnego muzykowania, poznawania polskiego dziedzictwa muzycznego.

Projekt Wszystko Gra prowadzony przez Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne i finansowany przez gminę Wrocław to obecnie trzy orkiestry we wrocławskich szkołach podstawowych. Uczniowie uczestniczący w projekcie mają możliwość wypożyczenia instrumentów, udziału w cotygodniowych zajęciach z profesjonalnym instruktorem od danego instrumentu oraz muzykowania w orkiestrze (również raz w tygodniu). Działalność orkiestr polega przede wszystkim na przygotowywaniu oprawy muzycznej szkolnych uroczystości i wydarzeń, ale obejmuje również koncerty poza szkołą, przeznaczone dla lokalnej społeczności.

W ramach pilotażu powstają również materiały dydaktyczne dla prowadzących i dla uczniów. Bedą to przede wszystkim aranżacje napisane według specyfikacji dla modelu oraz zbiór ćwiczeń i zabaw umuzykalniających dla najmłodszych uczniów chcących dołączyć do orkiestry.

Na koniec pilotażu odbędzie się prezentacja dokonań w formie koncertu, na którym mamy ambicję zaprezentować również połączenie priorytetu orkiestr dętych z chóralnym.

Historia projektu:

Projekt rozpoczął się w 2015 r. z inicjatywy wrocławskiego muzyka i pedagoga Władysława Kosendiaka, który wraz z pierwszymi instruktorami Piotrem Damasiewiczem stworzyli główne założenia programowe. Przedstawiona wizja znalazła uznanie w Dolnośląskim Towarzystwie Muzycznym, które stanowi bazę nie tylko organizacyjną i finansową projektu, ale często okazuje się nieocenionym wsparciem merytorycznym i logistycznym.

Każda orkiestra składa się z kilku grup, w ramach których instruktorzy-muzycy kształcą gry na konkretnym instrumencie.

Aktualności:

https://www.facebook.com/szkolne.orkiestry.dete.we.wroclawiu/

O nas w mediach:

  1. https://wroclaw.gosc.pl/doc/6066171.Gra-i-buczy
  2. https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/90115/TOP5-Dolnoslaskich-Orkiestr-Detych-GLOSOWANIE
  3.  https://www.radiorodzina.pl/2019/10/16/rozdano-wyroznienia-wojewodztwa-dolnoslaskiego/
  4.  https://doba.pl/wroclaw/artykul/szkolne-orkiestry-dete-we-wroclawiu-projektu-wszystko-gra-foto-/25547/14
  5. http://wroclife.pl/czas-wolny/wszystko-gra-czyli-szkolne-orkiestry
  6. http://wroclaw.tvp.pl/22993980/08122015
  7. https://www.facebook.com/WroclawskiGoscNiedzielny/videos/1702688646463762/
  8. https://wroclaw.gosc.pl/gal/pokaz/4795560.Orkiestra-Policyjna-dla-Salezu/5#gt
  9. https://www.se.pl/wroclaw/nastolatki-we-wroclawiu-trabia-na-calego-zobacz-gdzie-audio-aa-Yjvy-BmfS-AEpR.html

Do posłuchania:

Szkolna orkiestra dęta "Salez Band" w Zespole Szkół Salezjańskich we Wrocławiu

Koordynator projektu: Władysław Kosendiak

Kontakt: wkosendiak2@gmail.com, 509-94-11-04

 jubileusz_wszystko_gra_fot_karolina_jankowska-2

Szefowie orkiestr:

Szkoła Podstawowa nr 64: Piotr Jaroński

Szkoła Podstawowa nr 118: Paweł Mazurkiewicz

Zespół Szkół Salezjańskich: Ewelina Dąbrowska


 

Nasza działalność jest możliwa dzięki wsparciu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Wrocław oraz wsparciu indywidualnych darczyńców.

 -------

Środki MKiDN to wsparcie projektu oraz zakup instrumentów.

mkidn-logo

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

-------

Środki Gminy Wrocław to dofinansowanie zajęć z najlepszymi instruktorami.

WROCLAWPARTNER

„Projekt dofinansowany ze środków Gminy Wrocław” (www.wroclaw.pl)

-------

Projekt ogólnopolskiego pilotażu #Grajmywszkole był finansowany w 2019 r. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Polską Radą Muzyczną. Współorganizatorami pilotażu były: Narodowe Forum Muzyki, Fundacja Polska Rada Muzyczna, Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne.

-------

Fundusze indywidualnych darczyńców i sponsorów wspierają bieżącą działalność oraz wspierają zakup nowych instrumentów.


wg_g_2

Aktualne orkiestry we Wrocławiu:

sp64


Szkolna orkiestra w SP nr 64
– Piotr Jaroński

Sekcja perkusji –  – ...

Trąbki – Dominik Gawroński – wtorek godz. 15.45

Sakshorny - Dominik Gawroński - wtorek 16.30

Klarnety – Filip Jarmuszczak  – czwartek godz. 15.00

Saksofony –  Mikołaj Omiatacz - piątek godz. 15.45

Flety poprzeczne – Monika Winczewska –  wtorek godz. 13.30

Zajęcia umuzykalniające - Piotr Jaroński - poniedziałek 13.55

Próba orkiestry - Piotr Jaroński - poniedziałek 16.30

Szkolna orkiestra dęta w SP  118 we Wrocławiu – Paweł Mazurkiewicz

Zajęcia umuzykalniające - : poniedziałek 11:45 - 12:35 sala 28

Sekcja trąbek - Dominik Gawroński: poniedziałek 15.00 sala 28

Sekcja saksofonów - .....:

Sekcja klarnetów - Jan Styczyński: czwartek 15.00 sala 26

Sekcja sakshornów - Radosław Wochal: wtorek 15.00 sala 27

Sekcja fletów - Juliusz Domaniak: poniedziałek 14.30 sala 27

Sekcja perkusyjna - Maja Pelc: wtorek 15.00 sala 28

PRÓBA ORKIESTRY Paweł Mazurkiewicz: środa 15:30 - 17:00 sala  37

wg_spzss

Szkolna orkiestra dęta w Zespole Szkół Salezjańskich – Ewelina Dąbrowska

Flety - Monika Winczewska: piątek 14:30 - 15:30 - s. 24
Klarnety - Konrad Kołtun: wtorek 15:30 - 16:30 -  - s. 24
Saksofony - Magdalena Dudek: wtorek 15:40 - 16:40 - s. 25
Sakshorny - Radosław Wochal:  środa 15:00 - 16:30 - s. 25
Trąbki - Dominik Gawroński:  piątek 14:30 - 15:30 - s. 20
Instrumenty perkusyjne - Marek Niedzielski:
- wtorek - 14:00 - s. perkusyjna
 - czwartek - 13:30 - s. perkusyjna
Zajęcia umuzykalniające:
- wtorek - 13:30 - 14:00, s. teatralna
- czwartek - 13:00 - 13:30, s. teatralna
PRÓBA ORKIESTRY - Ewelina Dąbrowska: piątek 15:30 - 17:00 -  s. 25