• Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne, 54-107 Wrocław, ul. Maślicka 8a
  • 71/ 750 38 66

Uchwały

Uchwała Zarządu z dnia 04.10.2019 r. (załącznik)

Zarząd Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego uchwala, że przyznaje po 1000,-zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w formie dotacji celowej na bieżącą działalność niżej wymienionym projektom DTM: Społecznym Ogniskom Muzycznym, Społecznym Ogniskom Artystycznym, Młodzieżowej Akademii Musicalowej, Wszystko gra – szkolne orkiestry dęte i Gospel life w związku z przyznaną przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego nagrodą kulturalną SILESIA.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 2 (załącznik) Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego z dnia 22.11. 2019 r.

Zarząd DTM zobowiązuje wszystkie jednostki organizacyjne stowarzyszenia DTM do nanoszenia, na pismach kierowanych na zewnątrz oraz wszystkich informatorach dotyczących projektów realizowanych przez jednostki, logo (załącznik) oraz pełnej nazwy Stowarzyszenia Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23. listopada 2019 roku.

ZMIANA TERMINU: Informacja o nowym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zostanie podana w najbliższym możliwym terminie.

UCHWAŁA Nr 1 (załącznik) Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego z dnia 22.11 2019 r.

Na podstawie Rozdz. IV § 3 ust. 3 pkt a Statutu Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego Zarząd DTM zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (NWZC) na dzień 9 grudnia 2019 roku
w poniedziałek o godz. 9.00 w biurze DTM ul. Maślicka 8a we Wrocławiu.