III Mistrzowski Kurs Wokalny im. Henryka Jareckiego

Mistrzowski Kurs Wokalny im. Henryka Jareckiego jest organizowany przez Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne. Kurs odbędzie się w dniach 17-22 lipca 2023 roku
we Wrocławiu. Kierownictwo Kursu obejmują Joanna Zawartko i Paweł Kołodziej.

 

Do prowadzenia zajęć zaproszeni zostali wybitni artyści, śpiewacy z wielkim doświadczeniem scenicznym: prof. Agata Młynarska-Klonowska i Szymon Mechliński, a także znakomici pianiści specjalizujący się w pracy ze śpiewakami: Aleksandra Orłukowicz i Michał Biel. Każdemu uczestnikowi przysługuje pięć godzin lekcyjnych zajęć w dniach 17-21 lipca 2023 r. Lekcje śpiewu odbywać się będą w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przy pl. Jana Pawła II nr 2.

 

Kurs zwieńczony zostanie koncertem w dniu 22 lipca 2023 r. o godz. 17.00 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu przy pl. Wolności 1.

 

Koszt Kursu wynosi 900 złotych.

 

Kartę zgłoszenia należy wypełnić, podpisać i wysłać na adres mailowy: kurs.jarecki@dtm.org.pl do 10 lipca 2023 r. Odpowiedź zwrotna dotycząca zakwalifikowania na Kurs wysłana będzie do 11 lipca 2023 r. O ostatecznym przyjęciu decyduje wpłata kwoty 900 złotych na nr konta bankowego Stowarzyszenia Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne: 23 1600 1462 1021 4380 9000 0001 (w tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko uczestnika, KURS WOKALNY) w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2023 r. W przypadku nie dotrzymania terminu wpłaty na miejsce zakwalifikowanego Uczestnika wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.

O przyjęciu na Kurs decyduje Kierownictwo Kursu w porozumieniu z Pedagogami Kursu.

Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych i wyżywienia dla uczestników.

Harmonogram zajęć uczestnicy otrzymają na spotkaniu organizacyjnym w dniu 17 lipca
o godz. 9:30 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przy pl. Jana Pawła II nr 2.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

www.dtm.org.pl/dzialalnosc/kurs-jarecki