III Mistrzowski Kurs Wokalny im. Henryka Jareckiego

Mistrzowski Kurs Wokalny im. Henryka Jareckiego jest organizowany przez Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne. Kurs odbędzie się w dniach 17-22 lipca 2023 roku
we Wrocławiu. Kierownictwo Kursu obejmują Joanna Zawartko i Paweł Kołodziej.

 

Do prowadzenia zajęć zaproszeni zostali wybitni artyści, śpiewacy z wielkim doświadczeniem scenicznym: prof. Agata Młynarska-Klonowska i Szymon Mechliński, a także znakomici pianiści specjalizujący się w pracy ze śpiewakami: Aleksandra Orłukowicz i Michał Biel. Każdemu uczestnikowi przysługuje pięć godzin lekcyjnych zajęć w dniach 17-21 lipca 2023 r. Lekcje śpiewu odbywać się będą w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przy