• Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne, 54-107 Wrocław, ul. Maślicka 8a
  • 71/ 750 38 66

Walne zebranie

Zarząd DTM zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków DTM (ZWZC) w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok na dzień 28.06.2020r. (niedziela) godz.1100, miejsce ZWZC - sala gimnastyczna Autorskie Licea Artystyczne ALA we Wrocławiu ul Robotnicza 36/38.
Uchwała została podjęta przez wszystkich członków Zarządu jednomyślnie.

Z poważaniem
Maria Zawartko
prezes DTM