Zwyczajne Walne Zebranie Członków DTM (28.06.2020 r.)

Zarząd DTM zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków DTM (ZWZC) w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok na dzień 28.06.2020r. (niedziela) godz.1100, miejsce ZWZC - sala gimnastyczna Autorskie Licea Artystyczne ALA we Wrocławiu ul Robotnicza 36/38.

Uchwała została podjęta przez wszystkich członków Zarządu jednomyślnie.

Do pobrania całość Uchwały.