XXXVI PREZENTACJE UCZNIÓW SOM I SOA DOLNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO w OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Serdecznie zapraszany na XXXVI PREZENTACJE UCZNIÓW SOM I SOA Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego do Obornik Śląskich!

W roku 2022 Organizatorem Prezentacji jest Społeczne Ognisko Muzyczne ANDANTE w Obornikach Śląskich oraz Obornicki Ośrodek Kultury.

Do udziału zapraszamy:

Uczniów od trzecich klas cyklu sześcioletniego (dział dziecięcy) oraz od drugich klas cyklu czteroletniego (dział młodzieżowy).

Termin: 14.05.2022 r. (sobota)

Miejsce: Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach Śląskich ul. Dworcowa 26

Aby wziąć udział prosimy do 09 maja 2022 r :

przesłać wypełniony formularz Zgłoszenia (Załącznik do Regulaminu) na adres mailowy: ognisko.andante@gmail.com

oraz wnieść opłatę uczestnictwa.

Wszystkie szczegóły znajdują się w Regulaminie Prezentacji oraz w Formularzu zgłoszeniowym (do pobrania).

 

Naszym celem jest niezmiennie:

- prezentacja umiejętności gry na instrumentach muzycznych dzieci i młodzieży
ze Społecznych Ognisk Muzycznych i Artystycznych działających przy DTM,

-  promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej muzycznie,

-  propagowanie edukacji muzycznej i roli jaką odgrywa czynne uczestnictwo w kulturze
w procesie wychowywania młodego pokolenia i integracji społecznej,

-  szczególna dbałość o edukację muzyczną.

 

Serdecznie zapraszamy!

Współorganizator:ook_logotyp_cmyk-003