XXXV Prezentacje Uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych i Społecznych Ognisk Artystycznych DTM w dniu 29 maja 2021 r.

XXXV Prezentacje uczniów Społecznych Ognisk Muzycznych i Społecznych Ognisk Artystycznych Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego odbędą się w tym roku w dniu 29 maja.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznych Prezentacjach.

Szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie, do którego załączamy Kartę zgłoszenia wraz ze zgodami do wypełnienia (do pobrania)

Zgłoszenia:

  1. Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie zgłaszają swój akces poprzez przesłanie linku do nagrania wideo oraz wypełnionego formularza Zgłoszenia (Załącznik do Regulaminu) na adres mailowy: dtm.wroclaw@gmail.com
  2. Zgłoszenia przesyłamy do 22 maja 2021 roku (wypełnione i podpisane przez  rodziców /opiekunów/ oraz instruktorów: karty zgłoszeń oraz oświadczenia 
  3. Uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 20,- zł/osoba (przelewem do dnia 15.05.2021 r. na konto DTM: Bank BGŻ nr 95 2030 0045 1110 0000 0270 4210 z tytułem wpłaty: „imię i nazwisko – XXXV Prezentacje 2021”

Osobą odpowiedzialną za organizację Prezentacji jest Aleksandra Żminkowska - nr tel. 604 302 419

 

W A Ż N E   (ZMIANY DO REGULAMINU):

W związku z utrzymującym się w Polsce stanem epidemii wprowadzamy zmiany w poniższym regulaminie.
Dotyczą one przede wszystkim eliminacji konkursowych, które odbywają się tym razem w formie elektronicznej. Mogą się Państwo zgłaszać, wysyłając do nas formularz zgłoszeniowy dostępny w Załączniku do Regulaminu oraz link do nagrania wideo.
O ewentualnych dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco na stronach internetowych Organizatora: www.dtm.org.pl

 Zachęcamy do wzięcia udziału w XXXV Prezentacjach bez wychodzenia z domu! Organizatorzy.