VRATISLAVIA SACRA

W dniach 22-24.05.2015r. odbył się V Wrocławski Międzynarodowy Festiwal Chóralny.

DTM jako partner Festiwalu corocznie przyznaje nagrodę dla najlepszego dyrygenta.

Laureatką została Pani Anna Grabowska-Borys

dyrygent Chóru ARS Cantandi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.