Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Szanowni Instruktorzy, Drodzy Rodzice!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.

Z tej okazji życzę wszystkim wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów.
Ze względu na pandemię, nie jest to łatwy czas dla Nas Wszystkich,
proszę o dobrą współpracę i wzajemne zrozumienie pomiędzy Rodzicami,
Instruktorami i Uczniami.
Kierujmy się życzliwością i pozytywnym nastawieniem, wtedy codzienność
jest bardziej radosna i łatwiej pokonywać trudności.

Wszystkim Uczniom życzę, aby spełniły się Wasze marzenia, by zdobywanie
wiedzy i umiejętności artystycznych było przyjemne i ciekawe, a zdobyta
wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów.

Instruktorom życzę, by był to rok spokojnej pracy, która daje
satysfakcję zawodową, osobistą i uznanie otoczenia. Mam nadzieję, że
nowy rok szkolny przyniesie Państwu wiele sukcesów pedagogicznych,
artystycznych i wartościowych przedsięwzięć w pracy z dziećmi i
młodzieżą.

Rodzicom zaś życzę, by ten nowy rok szkolny przyniósł  wiele nadziei
związanych z przyszłością Waszych dzieci. Życzę  cierpliwości i
konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz wiele dumy związanej
z ich osiągnięciami edukacyjnymi, bo:

„Małe kroki, które robi dziecko do przodu, są lepsze niż duże, które tylko planuje”.

--
dr Maria Zawartko
Prezes Zarządu DTM