Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu DTM

Zarząd Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego zwołuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa na dzień 04 czerwca 2022 r. na 10:00 w Klubie Muzyki i Literatury.

Celem spotkania będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz wybór władz Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu

dr Maria Zawartko

Prezes

Ogłoszenie w pełnym brzmieniu do pobrania ogłoszenie.