konferencja „WOLNOŚĆ” PRZEKAZU

Dnia 23.10.2015r. w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyła się konferencja
pn. "WOLNOŚĆ" PRZEKAZU.

Autorzy inicjatywy stawiają za cel stworzenie w przestrzeni miejskiej miejsc i obszarów wolnych od szkodliwego przekazu. Na początku – podczas dyskusji panelowej – poprosiliśmy przedstawicieli świata nauki, mediów i kultury o przybliżenie uczestnikom spotkania wagi tych zagadnień. W drugiej, warsztatowej części spotkania, zachęciliśmy jej uczestników do podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami. Powstały wówczas cztery zespoły robocze skupione wokół czterech obszarów: obrazu, dźwięku, słowa i bycia. Nasze Stowarzyszenie zajęło się kulturą dźwięku w przestrzeni miejskiej. Grupę dyskusyjną dotyczącą tego obszaru prowadziła dr Maria Zawartko - Prezes DTM.

Mamy nadzieję, że owoce tej konferencji przyczynią się do stworzenia konkretyzowanych kryteriów, warunkujących wolność przekazu oraz umożliwią stworzenie w naszym mieście przestrzeni wolnych
od pornografii, przemocy i deptania wolności i godności człowieka.

Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne
Fundacja Vide et Crede
Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana”
Fundacja Sancta Familia
Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich
Związek Dużych Rodzin 3+ - koło Wrocław
Rzecznik ds. Dialogu Społecznego UM Wrocławia

Szczegółowe informacje na temat inicjatywy: www.strefawolności.pl

Organizatorzy bardzo dziękują Rolno-spożywczemu rynkowi hurtowemu Targpiast
we Wrocławiu
za wsparcie konferencji swoimi produktami.

Zawsze można na Was liczyć !!!  DZIĘKUJEMY  !!
http://www.targpiast.com.pl/