WSZYSTKO GRA – szkolne orkiestry dęte

WSZYSTKO GRA – szkolne orkiestry dęte

Z wielką radością i nadziejami Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne ze swoim sztandarowym projektem Wszystko Gra dołącza do społeczności współtworzącej pilotaż programu #GrajmywSzkole. Szkolne orkiestry dęte, jako jeden z priorytetów projektu, obok części chóralnej i pracowni muzycznych są propozycją uatrakcyjnienia dostępu do aktywnej formy edukacji muzycznej w Polskich szkołach. Celem tej części pilotażu jest zaprezentowanie modelu szkolnej orkiestry dętej na etapie szkoły podstawowej, stworzenie materiałów dydaktycznych dedykowanych według założeń modelu, przedstawienie propozycji rozwoju projektu o model orkiestry w szkołach drugiego stopnia.

Prezentowany model szkolnej orkiestry dętej jest wynikiem