WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW DTM 2019

Zarząd Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego uprzejmie zawiadamia, że na podstawie §3 Rozdziału IV Statutu DTM zwołuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

Głównym celem zebrania jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2018 oraz wybory do władz stowarzyszenia (w załączeniu Porządek obrad i Regulamin obrad).

Zebranie odbędzie się dnia 09. czerwca 2019 r. (niedziela)
o godz. 1600 w I terminie,  a o godz. 1630 w II terminie
w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu pl. Kościuszki 9.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie materiały formalno-prawne, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków
i strat oraz informacja dodatkowa) za 2018 rok jest do wglądu w biurze Stowarzyszenia, tj. we Wrocławiu ul. Maślicka 8A, do dnia 05. czerwca do godz. 1500, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu i umówieniu się.

 W  imieniu Zarządu serdecznie zapraszam,

 Maria Zawartko - Prezes Zarządu