SOA we Wrocławiu zapraszam do gry na instrumentach!

Społeczne Ognisko Artystyczne we Wrocławiu zaprasza chętnych do nauki gry na:

- skrzypcach,

- fortepianie,

- flecie,

- gitarze

oraz szkolenia głosu.

Mamy dobre warunki lokalowe, znakomitych instruktorów.

Zajęcia przy ul. Glinianej 30 / przy SzP 73 (drugie wejście)

Kontakt tel. 882 023 252.