Nowa kadencja Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego

Podczas Walnego Zebrania Członków Towarzystwa na funkcji Prezesa została potwierdzona dotychczasowa Prezes Zarządu, p. Maria Zawartko.
Ponadto w skład Zarządu zostały potwierdzone bądź wybrane na nową kadencję następujące osoby:
Edward Koziarzewski - Wiceprezes Zarządu
Renata Pilarz - Skarbnik Zarządu
Joanna Kaczmarek - Członek Zarządu
Tadeusz Melka - Członek Zarządu.

Swoją misję zaczęli pełnić od czerwca 2019 r.