• Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne, 54-107 Wrocław, ul. Maślicka 8a
  • 71/ 750 38 66

AKTUALNOŚCI

05

styczeń

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Nasze najnowsze działania są możliwe dzięki wsparciu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

FWK_poziom_logo_Czarne

17

grudzień

Życzenia Świąteczne i na Nowy Rok 2021

W nadchodzące Święta,
życzymy wszystkim
radosnych, wesołych i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych z najbliższymi
i niech Nowy Rok 2021
przyniesie Wam pokój
oraz spełnienie wszystkich marzeń.

Zarząd
Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego

05

październik

Wytyczne dla rodziców uczestników projektów prowadzonych przez DTM

Drogi Rodzicu!

1.      Przekaż instruktorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

2.      Zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi
do i z placówki.

3.      Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

4.      Nie posyłaj dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

5.      Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

6.      Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
czy kasłania.

10

wrzesień

SOA we Wrocławiu zapraszam do gry na instrumentach!

Społeczne Ognisko Artystyczne we Wrocławiu zaprasza chętnych do nauki gry na:

– skrzypcach,

– fortepianie,

– flecie,

– gitarze

oraz szkolenia głosu.

Mamy dobre warunki lokalowe, znakomitych instruktorów.

Zajęcia przy ul. Glinianej 30 / przy SzP 73 (drugie wejście)

Kontakt tel. 882 023 252.

01

wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. To kolejny rok naszej działalności w różnych projektach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Od 1 września br. biuro DTM będzie czynne dla interesantów:
w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-17:00
we wtorki, środy i piątki w godz. 9:00-14:00

26

czerwiec

ODWOŁANIE Letnich Międzynarodowych Warsztatów Instrumentalnych

Z przykrością informujemy, że ze względów organizacyjnych związanych z pandemią COVID-19, zostają odwołane Letnie Międzynarodowe Warsztaty Instrumentalne w 2020 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować do naszego Biura (kontakt) lub dyrektora artystycznego warsztatów Tadeusza Melki.

18

czerwiec

Regulamin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków DTM (28.06.2020 r.)

Do wiadomości podaje się Porządek obrad oraz Regulamin (do pobrania) Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków DTM zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (ZWZC) Stowarzyszenia Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne

W dniu czerwca 2020 r. godz. 11:00

Otwarcie ZWZC.
Powołanie Przewodniczącego ZWZC i protokolanta.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Zatwierdzenie Regulaminu obrad.
Powołanie Komisji:
– Skrutacyjno – Mandatowej,
– Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie merytoryczne Zarządu DTM za 2019r.– Maria Zawartko.
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 – Renata Pilarz.
Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019r.– przewodniczący Andrzej Majewski.
Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za

09

czerwiec

Zwyczajne Walne Zebranie Członków DTM (28.06.2020 r.)

Zarząd DTM zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków DTM (ZWZC) w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok na dzień 28.06.2020r. (niedziela) godz.1100, miejsce ZWZC – sala gimnastyczna Autorskie Licea Artystyczne ALA we Wrocławiu ul Robotnicza 36/38.

Uchwała została podjęta przez wszystkich członków Zarządu jednomyślnie.

Do pobrania całość Uchwały.

21

maj

Warunki wznowienia działalności bezpośredniej Społecznych Ognisk Muzycznych i Artystycznych

Zarząd DTM na posiedzeniu online w dniu 21.05.2020 r. podjął uchwałę o następującej treści (do pobrania):

W związku z kolejnym etapem odmrażania gospodarki po okresie obostrzeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2, od dnia 25 maja 2020 roku Społeczne Ogniska Muzyczne i Artystyczne mogą wznowić działalność bezpośrednią.

Instruktorzy oraz uczestnicy zajęć indywidualnych w ogniskach mogą uczestniczyć w zajęciach bezpośrednich pod warunkiem, że:

nie występują u nich objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
nie są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
nie zamieszkują/przebywają z osobami, które są poddane obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
w ciągu ostatniego tygodnia nie miały kontaktu z

01

kwiecień

Kontakt z Zarządem i pracownikami biura w trakcie zagrożenia COVID-19

Od dnia 01 kwietnia 2020 r. biuro Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego jest nieczynne do odwołania.

Kontakt z Zarządem i pracownikami biura DTM: dtm.wroclaw@op.pl.