XXXVII PREZENTACJE UCZNIÓW SOM I SOA DOLNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO

Szanowni Państwo,

13 maja 2023 roku o godz. 11:00 w Mikoszowie odbędą się

XXXVII PREZENTACJE UCZNIÓW SOM I SOA

DOLNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem, wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia i Oświadczenia oraz wysłanie skanu na adres: biuro@dtm.org.pl

REGULAMIN XXXVII Prezentacje 2023

Oryginały proszę przekazać Organizatorom w dniu Prezentacji.