• Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne, 54-107 Wrocław, ul. Maślicka 8a
  • 71/ 750 38 66

Archive for 26 czerwca, 2020

26

czerwiec

ODWOŁANIE Letnich Międzynarodowych Warsztatów Instrumentalnych

Z przykrością informujemy, że ze względów organizacyjnych związanych z pandemią COVID-19, zostają odwołane Letnie Międzynarodowe Warsztaty Instrumentalne w 2020 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować do naszego Biura (kontakt) lub dyrektora artystycznego warsztatów Tadeusza Melki.

18

czerwiec

Regulamin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków DTM (28.06.2020 r.)

Do wiadomości podaje się Porządek obrad oraz Regulamin (do pobrania) Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków DTM zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków (ZWZC) Stowarzyszenia Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne

W dniu czerwca 2020 r. godz. 11:00

Otwarcie ZWZC.
Powołanie Przewodniczącego ZWZC i protokolanta.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Zatwierdzenie Regulaminu obrad.
Powołanie Komisji:
– Skrutacyjno – Mandatowej,
– Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie merytoryczne Zarządu DTM za 2019r.– Maria Zawartko.
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 – Renata Pilarz.
Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019r.– przewodniczący Andrzej Majewski.
Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za

09

czerwiec

Zwyczajne Walne Zebranie Członków DTM (28.06.2020 r.)

Zarząd DTM zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków DTM (ZWZC) w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok na dzień 28.06.2020r. (niedziela) godz.1100, miejsce ZWZC – sala gimnastyczna Autorskie Licea Artystyczne ALA we Wrocławiu ul Robotnicza 36/38.

Uchwała została podjęta przez wszystkich członków Zarządu jednomyślnie.

Do pobrania całość Uchwały.