Warunki wznowienia działalności bezpośredniej Społecznych Ognisk Muzycznych i Artystycznych

Zarząd DTM na posiedzeniu online w dniu 21.05.2020 r. podjął uchwałę o następującej treści (do pobrania):

W związku z kolejnym etapem odmrażania gospodarki po okresie obostrzeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2, od dnia 25 maja 2020 roku Społeczne Ogniska Muzyczne i Artystyczne mogą wznowić działalność bezpośrednią.

Instruktorzy oraz uczestnicy zajęć indywidualnych w ogniskach mogą uczestniczyć w zajęciach bezpośrednich pod warunkiem, że:

nie występują u nich objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
nie są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
nie zamieszkują/przebywają z osobami, które są poddane obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
w ciągu ostatniego tygodnia nie miały kontaktu z