WYNIKI XXXII PREZENTACJI UCZNIÓW SOM i SOA

Serdecznie gratulujemy laureatom Prezentacji, wszystkim uczestnikom, instruktorom oraz organizatorom.

poniżej wyniki:

Protokół jury XXXII Prezentacji SOM i SOA